สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  มะลัยทอง
 
1. นางจินตนา  เผื่อนงูเหลือม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายยุทธนา  รัตนวิชัย
 
1. นางจินตนา  เผื่อนงูเหลือม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายทักษิณ  สมันกลาง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ระแวงสูงเนิน
 
1. นายอัมพัน  ชัยฤทธิ์
2. นายพิทักษ์  ใจเที่ยง