สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายยศกร  หมั่นเสมอ
 
1. นางจินตนา  เผื่อนงูเหลือม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายคามิน  สว่างจิตร
 
1. นางจินตนา  เผื่อนงูเหลือม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  นากุดนอก
2. นายภานุวัฒน์  เชื่อฟัง
3. นายวิทยา  เนื้อนา
 
1. นายสามารถ  ใช้ช้าง
2. นายชัยนิด  กะการดี