สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาทร  เถรหมื่นไวย์
2. เด็กชายปภพ  ใจหาญ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ของดี
4. เด็กหญิงพิชญา  โฉสูงเนิน
5. เด็กหญิงภัทรศร  สุคนธา
6. เด็กชายภาคิน  แยกโคกสูง
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ทรัพย์เฉลิม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชอบสงวน
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  รักษากูล
10. เด็กชายไชยวัฒน์  กะสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์