สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญวศา   พิพัฒนสกุลวงศ์
2. เด็กชายณัฏฐพล   ยอดจะบก
3. เด็กชายรัตนตรัย   สีทอง
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา   เทียนแอม
2. นางสาวบัณฑิตา   สบายวงษ์
3. นางสาวสุภาภรณ์   ช่ำชอง
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
2. นายสนิท  มณีรัตน์