สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ชาญนอก
 
1. นางสาวอมรา  วิชัยยุทธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขิขุนทด
2. เด็กชายนฤเดช  หนุนภักดี
3. เด็กหญิงพิยดา  จูมแพง
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยทอง
5. เด็กชายภูตะวัน  กองชนะ
 
1. นางสาววิชุดา  พิมพ์ปรุ
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย