สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกเศยโยธิน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ส่งเสริม
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  เซียมตะคุ
2. นายนิศารัตน์  พิมวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย