สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงเทียนนภา  อิคะละ
 
1. นายเดชพิสิทธิ์  ภู่มาก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  กัตโร
 
1. นายเดชพิสิทธิ์  ภู่มาก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หาริคุณ
2. เด็กชายลัทธพรรณ  ธรรมงาม
3. เด็กชายลัทธพล  ธรรมงาม
 
1. นายเดชพิสิทธิ์  ภู่มาก
2. นางสาววริษฐา  สีม่วงงาม