สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิษา  อิ่มทะเล
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวปีย์รดา  สนเอี่ยม
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติธร  หวดขุนทด
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  เกตุกระสัง
2. นางสาวจันทกานต์  ดีนารัมย์
3. เด็กชายชนะชัย  วุฒา
4. นางสาวพรนภา  พูนณรงค์
5. เด็กชายพลวัต  แร่จั่น
6. เด็กหญิงพีรดา  วิศวะวาทิน
7. เด็กชายวายุ  เพชรกลาง
8. เด็กหญิงวิถี  ภู่ระหงษ์
9. นางสาวสุภาพร  อยู่ดีพะเนา
10. เด็กชายอนุชิต  หุนทะเล
11. นางสาวอัยญะปุระ  บรรจงอนุรีย์
12. เด็กชายเจษฎาพร  ตันตุลา
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
2. นายพลกฤษณ์  ตรียมณีรัตน์