สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 9.75 เข้าร่วม 17 1. นายณัฐพล  ก้อยจะบก
2. นายพันทิวา  แหวนวิเศษ
3. นางสาวเปมิกา  ป่ากระโทก
 
1. นางสาวศศิรดา  วรรณรักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกษแก้ว