สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุรีพร  แพงชัยภูมิ
2. นางสาวชไมพร  นารถชัยภูมิ
3. นางสาวนภัสรา  เทศชัยภูมิ
4. นางสาวพรพรรณ  ทาวัน
5. นางสาวพิไลพร  หม้อมีสุข
6. นางสาวศศิประภา  ศิริมาตร์
 
1. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก