สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณษา  ผมงาม
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวนุชนภา  ปิลไล
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทัศมาลี  งีสันเทียะ
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 6 1. นางสาวเบญจรินทร์  แก่นใส
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวจรินพร  เจ็กนอก
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษบากร  จันทร์ฝั้น
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาววรรณศิริ  สมวงค์
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา