สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวปาริชาต  ยมสันเทียะ
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญใจ
2. นางสาวสุชาวดี  เมืองแสน
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
2. นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิดายุ  กาบสันเทียะ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร