สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวเวรุกา  โนรี
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนุชวรา  หมายดี
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นาเจิมพลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  แย้มทองหลาง
 
1. นางสาวสุรัศวดี  สร้างนา