สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชินกร  พรานกลาง
2. นายณัฐวัฒน์  ขอบไชยแสง
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศิริโชคตระกูลชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  แสนกล
2. นางสาวอนงค์  พิกุลทิพย์
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศิริโชคตระกูลชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายรุ้งตะวัน  สิงห์ขร
2. นายอนพัช  ผานกลาง
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศิริโชคตระกูลชัย