สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทักษิณี  หงษ์ศิลา
 
1. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรรณทิพย์  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสตรีรัตน์  แหล่กระโทก
 
1. นางรัตติกาล   คิดร่วม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาทินี  ศรีบุญชัย
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ