สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  เรือนเพชร
2. นายณฐนนท์  อิ่มมาก
3. นายณัฐกิต  เรืองศักดิ์
4. นายพีรภัทร  ปฏิวรณ์
5. นายอภิวัฒน์  เวินเสียง
6. นายอานนท์  มุสิกพันธ์
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
2. นายธีรศักดิ์  ตรีชะลา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไวยพิธี
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา  ใหญ่กระโทก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ภู่มาก
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไวยพิธี
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม