สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงกรุด
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นายธีระพงศ์  คำจันทร์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นาวัง
5. เด็กหญิงไอร์รัชดา  ค้าขึ้น
 
1. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิศราพร  นิราราช
 
1. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี