สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวรัตนา  ลาภขุนทด
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หาญสงคราม
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฐิดาภา  บุนตะไนย์
2. เด็กหญิงอารยา  ภูผา
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
2. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัทมา  สลางสิงห์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุพร  ไชยสมบัติ
2. นายอนุกูล  ขอสินกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 11 1. นางสาวชนาภา  มั่นยืน
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์  จรมั่งนอก
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิวพร  เต็มเกษม
2. เด็กชายสรนันท์  จันอุด
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายนันธชัย  คร่ำสุข
2. นายภานุพงศ์  ทองภู
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เชิดในเมือง
2. นางสาวพิมพ์นิภา  สื่อกลาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
2. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก