สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกายสิทธิ์  พรดีมา
2. นายณัฐพงษ์  พี่พิมาย
3. นายธนวัฒน์   วงการ
4. นายวิษณุกร   หมั่นอุตส่าห์
5. นายอนุชา  มีวรรณ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
2. นายนายพิศ  พานไหม