สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. นายชลธี   รัตนภักดี
2. นางสาวศิริลักษณ์   ผ่านจังหาญ
 
1. นายภราดร  วนไธสง
2. นางพินทอน  จงกลกลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวัฒน์   จันทร์พรม
2. เด็กชายธีระภัทท์  ใจกล้า
3. เด็กชายพิธิวัฒน์   นาคเพชร
 
1. นางสาวพินทอน  จงกลกลาง
2. นายภราดร  วนไธสง