สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  ปักการะนัง
2. นายชิตพล  เหล็กประสุข
3. นายณัฐพล  ตอบกลาง
4. นายวีรพงศ์  ชาเชียงตุง
5. นางสาวอุทุมพร  ขวัญดี
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
2. นายณัฐพล  แสงภารา
3. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ