สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สันเทียะ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน
2. นางรุ่งนภา  สีปากดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนครินทร์  นาคคำ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน