สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วินิจนัยภาค
 
1. นายถาวร  มุ่งหมายผล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชะนิดใหม่
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พิพ่วนนอก
 
1. นางสาวสุปราณี  ทนเถื่อน
2. นายถาวร  มุ่งหมายผล