สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายธนวัฒน์  จันทวายศ
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลยาณี  สินครบุรี
2. นางสาวอรณี  จุกกระโทก
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรียบครบุรี
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หัดกระโทก
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวันรัตน์  สนธิโพธิ์
2. นางสาวสัณห์สินี  สร้อยกระโทก
 
1. นายภราดร  ดำกฤษฎา