สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มุ่งรวยกลาง
2. เด็กชายวัชรากร  อุปัชฌาย์
 
1. นายกรวิทย์   รักษ์ศักดิ์ศิริ
2. นายวรเศรษฐ์  ถนอมในเมือง