สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรี  เศรษฐี
2. นางสาวชลธิชา  จันทมาศ
3. นายนิรัติศัย  ลาดแก้ว
4. นางสาวปนัดดา  พิศศิลา
5. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์ฉลาด
6. นายมินธาดา  เปลกไธสง
7. นางสาวรติยา  เทศสิงห์
8. นายศุภชัย  ปุมพิมาย
9. นางสาวอารียา  เพ็ญกุล
10. นายเอกชัย  เทพาคำ
 
1. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
2. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
3. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรดา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ