สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์ปรุ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาส  ภานุพิทยานันท์
2. นางสาวกมลวรรณ  มีศรี
3. นายคณาธิป  ดากิ่งประทุม
4. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีมาตร์
5. นางสาวปนัดดา  ทองเสริม
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ