สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิณวัฒน์  บุญญาธิการ
2. นายวิทวัฒน์  วัฒนา
 
1. นายอุทัย   เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชานนท์  สุวรรณปักษ์
2. นางสาวนพเกล้า  จวบกระโทก
3. นายเกรียงไกร  ด่านกระโทก
 
1. นายุอุทัย  เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์