สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิราภา  ตาพยุง
 
1. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ปอสูงเนิน
 
1. นายสุวัฒน์  จันเทศ