สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระนันท์  หึกขุนทด
2. เด็กชายพงศกร  ขำขุนทด
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  เกิดดวง
2. เด็กชายธัชพรรณ  แคสันเทียะ
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายทัตพงศ์  ดีขุนทด
2. เด็กชายธนาวัฒน์  หะขุนทด
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน