สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  เส็งประโคน
2. เด็กชายอรงค์กร  บิกขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระนันท์  หึกขุนทด
2. เด็กชายพงศกร  ขำขุนทด
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทยาคม  โมงขุนทด
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ทวนขุนทด
3. เด็กชายเจริญ  หะขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ศักดิ์  หอดขุนทด
2. นายธงชัย  พวงสันเทียะ
3. นายอัสดาวุธ  เทียนขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ