สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพิสมัย  สวาสดี
 
1. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมานิตา  พลสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุวรรณา  นานอก
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
2. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายสุทธิพงศ์  ปัตตาลาโพธิ์
 
1. นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  ยิ่งนอก
2. เด็กหญิงนภิสา  เภาแก้ว
 
1. นางสาวรัญวิษาพัทธุ์  ปราบมาลัย