สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  ป่วงกลาง
2. นางสาวอัญมณี   ทองหลาง
3. นายอัมรินทร์  คงฤทธิ์
4. นางสาวเบญจวรรณ  มีพร้อม
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
2. นางสาวศิรินทรา  กลักโพธิ์