สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงเมษารัตน์  กรณ์งูเหลือม
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจารุวรรณ  เชยโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเหมดี  สุพรรณ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวเฟื่องลดา  หมายใกล้กลาง
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ปุ่มมะดัน
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวสัตตบงกช  พิกุลแก้ว
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสมฤทัย  วัฒนโสภา
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวพิยดา  ทัพกลาง
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชะม้ายกลาง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  คำภีระ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  ทรวงโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวจุไรรัตน์  เชยโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชัชวาล  เหขุนทด
2. นายพิทักษ์พงษ์   พรมงูเหลือม
3. นายวิสิษฐ  ดวดกระโทก
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย