สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุริยา  จีบโพธิ์
2. เด็กหญิงวรุกา  จีบโพธิ์
 
1. นางไสว  ชุ่มใจ
2. นายสมปอง  เชื้อจีน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐณิชา  ชุ่มใจ
2. นางสาวพรรภษา  ตากงูเหลือม
 
1. นายสมปอง  เชื้อจีน
2. นางไสว  ชุ่มใจ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  แทนกลาง
2. นางสาววชิราภรณ์  คืนสันเทียะ
 
1. นายสมปอง  เชื้อจีน
2. นางไสว  ชุ่มใจ