สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
2. นายคณิษฐ์  ยิ้มพุดซา
3. นายวรพจน์  มนปาน
4. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
5. นายศักรินทร์  น้อยกลาง
6. นางสาวอริสรา  โกมิพัฒน์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จันขุน
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปภัสร์ภาณุวงศ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณษา  อินทร์แปลง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวสุมินตรา  ดองโพธิ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม