สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปราบภัย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กว่างสนิท
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  เพ็ชรบุรี
 
1. นางสาววรัญญา  วิยาสิงห์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  สกุลมหาบดี
2. เด็กชายนนธนพล  สุขสากล
3. เด็กหญิงภาวินี อลิส  ฮุนสัน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  หลาบสุดตา
5. เด็กหญิงมอลลี่ ดอลิส  แลงด็อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว