สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณารา  อินทรโสธรฉันท์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปราสาทจันทร์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวรัตติยา  ชุมสนาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีจะบก
2. เด็กหญิงโสรยา  ชื่อมี
 
1. นางสาวธนัญพร  เพ็งวัฒนะ
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายปิยวัฒน์  ร่าเริง
2. นายวัชรชัย  แท่นพุดซา
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์