สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิกา  งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงชนิศรา  นงค์นาคพะเนา
3. เด็กหญิงฐิติรินญา  ยศกลาง
4. เด็กหญิงวณิชา  อินสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  อาบสุวรรณ
6. เด็กหญิงอารีพรรณ  จิตรานุกิจ
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  กุลวงค์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนนท์
3. นางสาวณัฐณิชา  ป้อมบุบผา
4. นางสาวธนพร  กนกยุราพันธ์
5. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พรีพรม
6. นางสาววรนิษฐา  ไทยกลาง
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น