สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐชา  ทวีสุข
2. นายบาฤทธิ์  เจ็กสูงเนิน
3. นายพงษ์ฉัตร  ปัดสา
4. นางสาววรัญญา  กุกสันเทียะ
5. นางสาวเจณิศา  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นายพงศ์พลิน  คณะบุตร