สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวภัสธารีย์  กิตติศุภเศรษฐ์
2. นางสาวศุภากร  อรรถชัยนุกูล
3. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ประชุมชน
 
1. นางสาวฐานะรัตน์  วาปิยะ
2. นายสุรชัย  วุฒิมาก