สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพล  คุณะเวช
2. เด็กชายเฉลิมศิลป์  สีดาจันทร์
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายณัชชานนท์  พิมพะ
2. นายเขมินท์  ตุ้มไธสง
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนน  เรไรตะคุ
2. นายพัฒนา  สุมาลี
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง