สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาสัย
2. เด็กชายศิริชัย  ขันตะคุ
3. เด็กหญิงอิศริยา  งามตะคุ
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นางโสภา  แปลนดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิววนา  หาญฉิมพลี
2. นายธรรมชาติ  นาคตะคุ
3. นายราชานนท์  จิตรสูงเนิน
 
1. นางโสภา  แปลนดี
2. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน