สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 5 1. นางสาวปรางทิพย์  แสพลกรัง
2. นางสาวพัชราภา  จัดโพธิ
3. นายวัฒนา  พรมงูเหลือม
4. นางสาวศิรประภา  ยันกลาง
5. นายอภิรัชต์  ขันนาค
 
1. นางสาววันโนร์ฟัดลีน  บินแวยาโกะ
2. นางญาณิศา  หวังสุข