สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรจิรา  โทศรี
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาววัชรินทร์  ชุ่มกลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปั่นกลาง
2. เด็กหญิงพรรณษา  เกิดปรางค์
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
2. นางขนิษฐา  พงษ์พิมาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิณภา  โอ่งกลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวสิราวรรณ  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย