สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวจันจิราภรณ์  สังข์เฟื่อง
 
1. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายอัษฎางค์  บุญศรี
 
1. นายทศพล  ยวงจอหอ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริภิญ  อุราสาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวสิราวรรณ  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 5 1. นางสาวปรางทิพย์  แสพลกรัง
2. นางสาวพัชราภา  จัดโพธิ
3. นายวัฒนา  พรมงูเหลือม
4. นางสาวศิรประภา  ยันกลาง
5. นายอภิรัชต์  ขันนาค
 
1. นางสาววันโนร์ฟัดลีน  บินแวยาโกะ
2. นางญาณิศา  หวังสุข