สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรพิน  กีบขุนทด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญพิชชา  เทียนขุนทด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหมือนจันทึก
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วลี
2. เด็กชายธนากร  โสภารักษ์
 
1. นางสาววราพร  เมียบขุนทด