สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญธรรม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
2. นางสาวชุติมณฑน์  ถมกิ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธยาน์  มาลา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรียันต์
 
1. นางสาววรัชยา  ถามูลเลศ