สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หารบุรุษ
 
1. นายสุพจน์  รัศมีเพ็ญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หวังปรุงกลาง
2. เด็กหญิงม่อนแก้ว  โพธิ์ สุนทร
 
1. นายภณสุภัค  พรมวิเศษ