สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาส  พิมอุบล
 
1. นายพิษณุ  อาศัยนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรดา   เจ๊กจันทึก
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  พินขุนทด
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันสาลี
 
1. นางจุฬารักษ์  ทัศนรงค์